Bestuurssamenstelling

Ons bestuur bestaat uit zes personen:

Naam:Functie:
De heer P.J. VerhageVoorzitter
Mevrouw W. van der Horst- de RuijterSecretaris
De heer E. SmitsPenningmeester
Mevrouw E.C. Top-GerritsmaLid
Mevrouw E. Rinsma-van KleefLid
Mevrouw Y.K. de BoerLid

Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.